• DDM Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1963/15, Pracoviště TKM Sovova 2

Dílna - zpracování materiálů

Tato sekce byla vytvořena pro spolupráci TKM a ZŠ v oblasti ŠVP Svět práce v roce 2013. První spolupracující školou byla a do současnosti je 1. ZŠ Na Valech v Litoměřicích. Spolupráce se ZŠ se postupně rozvíjí a ve školním roce 2017/2018 je to již pět ZŠ. Čtyři ZŠ jsou z Litoměřic a jedna je ze Štětí. Se školními skupinami pracujeme v rámci pravidelných aktivit / 1 x týdně 1,5 hodiny /, delších tematických workshopech / více jak 2 hodiny týdně / nebo celodenních kurzech 1 x za měsíc / ZŠ Štětí /.

Spolupráce se ZŠ v rámci polytechnické výchovy je hodnocena pedagogy škol velice kladně a umožňuje využití technického, materiálního, prostorového a odborného potenciálů TKM ve výuce ZŠ. Tím se uvolňují kapacity ZŠ pro soustředění se na ostatní výuku a nezatěžuje ZŠ problémy spojenými se zajišťováním polytechnické výuky.

Články

Fotogalerie

Sorry there has been a problem with your feed.