Technický klub Litoměřice při DDM Rozmarýn slaví významné jubileum. 

V roce 2022 slaví TKM 10 let od svého založení, a to je skvělé. Pojďte s námi oslavit a projít toto desetiletí naší činnosti. Seznamte se s vývojem Technického klubu, s jeho úspěchy ale i projekty, které se doposud nepodařilo uskutečnit.

Desetileté výročí vzniku klubu si zaslouží širší propagaci technického zájmového vzdělávání, a tak připravujeme Galavečer TKM 2022 ve spolupráci s DDM Rozmarýn Litoměřice a MZK Litoměřice. Konat se bude 2. června od 15h, v Hradním sále KKC Litoměřice.

Jak si večer představujeme?

  • Představíme rozsáhlou odbornou technickou činnost jednotlivých sekcí TKM
  • Povíme si o genezi TKM. Jak a proč vznikl, kam dospěl?
  • Přestavíme naše vize do budoucna a projekty, které připravujeme.
  • Pozveme všechny, kteří se o vznik a desetiletou činnost TKM zasloužili, propojíme je, a především poděkujeme za podporu projektu. Za čestném místě bychom chtěli ocenit město Litoměřice a jednotlivce, kteří projekt celou dobu podporují.
  • Chceme ocenit především ty nejdůležitější, bez kterých by TKM nefungoval. To jsou odborní pedagogové, lektoři a lektorky. Chceme je představit, aby si všichni uvědomili, jak je jejich práce důležitá a nedoceněná.
  • Nechceme, aby galavečer byl pouze o číslech a děkování, ale aby spojil všechny v příjemné atmosféře, kde by neměla chybět hudba, možná i tanec a příjemné občerstvení. Abychom mohli společně diskutovat a hledat způsoby, jak podpořit technické zájmové vzdělávání i v dalších letech.
  • V rámci propagace připravíme putovní výstavu o 10. leté činnosti TKM a tištěnou publikaci, dále bude mít každá sekce klubu svůj „stánek“, který ji bude prezentovat. 

Technický klub mládeže za dobu svého působení odchoval více než 900 dětí, které mají zájem o technické činnosti. Za tuto svou službu si zaslouží být oceněn a jubileum se nabízí jako pravá příležitost. 

Přijďte oslavit narozeniny s námi. 

V případě, že Vám pozvánka nepřišla osobně, sympatizujete s Technickým klubem a galavečer byste rádi navštívili, prosím načtěte QR kód a vyplňte krátký formulář. 

Potvrzení účasti