• DDM Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1963/15, Pracoviště TKM Sovova 2

Platforma vědecko technického zájmového vzděláváníTechnický klub mládeže

Vědecko technické zájmové vzdělávání je oblast, která výrazně profiluje zájem dětí již od základní školy a měla by být integrální součástí vzdělávání, stejně tak jako zájmové umělecké a sportovní vzdělávání.

Polytechnické vzdělávání je nutno chápat jako vzdělávání integrující přírodovědné, technické a environmentální vzdělávání a jako komplex vzájemných implikací mezi složkami vzdělávání a jednotlivými předmětovými oblastmi. Jedná se o integraci všeobecné a odborné složky vzdělávání, společenskovědních a humanitních předmětů, matematiky, polytechnických i uměleckých předmětů.

Řešení

V Litoměřicích jsme přistoupili k řešení oblasti polytechnického vzdělávání komplexně. Na základě vyhodnocení potřebnosti a možnosti 6 ZŠ zřizovaných městem, potřeb ostatních ZŠ a potřeb zájmového vědecko technického vzdělávání jsme v roce 2012 spustili ve spolupráci s vedením města Litoměřic projekt Technického klubu mládeže.

Projekt vycházel z předpokladu, že pokud vytvoříme jedno místo kam soustředíme prostředky a odborný lidský potenciál, tak výrazně zefektivníme celý proces Polytechnického vzdělávání, jak v primární, tak sekundární oblasti zájmové vzdělávání.

Idea

 • Projekt Technického klubu opouští zaběhnutý model „kroužků“ a otvírá platformu ve které soustřeďuje veškeré technické aktivity, prolínající se stejně tak, jako v reálném světě. Tento model umožňuje jak růst a přidávání nových aktivit, tak jejich vzájemné ovlivňování a umožňuje aktérům přecházení mezi aktivitami, kooperaci, práci v týmech a řešení technických problémů.
 • Platforma je genderově a věkově neomezená a umožňuje spolupráci dětí, studentů a dospělých, škol a firem.
 • Správnost konceptu je ověřená již šestiletou činností platformy TKM i přes to, že pořád naráží na zaběhnutý a v mnoha směrech přežitý systém „kroužků“, jejich vykazování a financování.

Vývoj zájmu dětí o TKM a spolupráce se ZŠ

Školní rok 2017/2018 140 registrovaných dětí ve všech odborných sekcích, 5 spolupracujících ZŠ. Neustálý zájem dětí a rodičů o aktivity TKM, děti jsou přijímány do aktivit po celý rok.

TKM je otevřen ve všední dny od 16:00 do 19:00 hodin. Tříhodinová dotace je optimální pro technické činnosti a opět se vymyká zaběhnutému systému hodinových „kroužků“. Některé sekce jsou otevřeny i více dní v týdnu a přizpůsobují se zájmu dětí a náročnosti jednotlivých sekcí. Dle potřeby je TKM otevřen i o víkendech v případě organizování tematických workshopů, přípravy před soutěžemi a závody.

Personální zajištění.

Vedoucí TKM Bc. Jiří Rudolf, autor projektu. V roce 2018 – jeden pracovník na HPP, sedm lektorů na DPP, 16 lektorů
dobrovolníků.

Milníky naší činnostiVelké aktivity

Organizace ČP halových modelů letadel, tradičně 8. 5. „O kalich starosty města“

Organizace závodů Světového poháru a ČP v kategorii F1E leteckých modelů

Autosalon Zahrady Čech, velká výstava a popularizace činnosti TKM v rámci této akce ZČ

TechDays, účast a zapojení se do akce popularizace technických oborů pro žáky ZŠ

2014

Technické hry pro týmy ZŠ, organizace soutěže od roku 2014

2016

Veletrh vědy AV ČR, účast od roku 2016 na pozvání AV

Zapojení do SIPON NIDV MŠMT, zakládající člen podpory nadání

Zapojení do KAP a IKAP ÚK v oblasti polytechnické a digitální odborné skupiny

World wide coverageZapojení do MAP Litoměřicko, projekty pro podporu vědecko technického vzdělávání

Spolupráce

 • Akademie věd ČR, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
 • Fakulta strojírenských technologií UJEP Ústí nad Labem
 • NIDV Praha, Talentcentrum
 • MŠMT odbor pro mládež
 • Město Litoměřice
 • Ústecký kraj
 • Národní technické muzeum Praha
 • Radioklub ČR
 • Svaz modelářů ČR
 • Svaz průmyslu a dopravy ČR
 • Czechinvest
 • Okresní sociální a hospodářská rada
 • Okresní hospodářská komora
 • Okresní Muzeum Litoměřice
 • Okresní knihovna KHM Litoměřice
 • Výstaviště Zahrada Čech Litoměřice
 • Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb Litoměřice
 • 1. ZŠ Litoměřice pravidelné aktivity 1x týdně 2 hodiny ŠVP
 • 7. ZŠ Litoměřice pravidelné aktivity 1x týdně 4 hodiny ŠVP
 • 6. ZŠ Litoměřice pravidelné aktivity 1x měsíčně 7 hodin, tematické Workshopy.
 • Masarykova ZŠ Štětí 1x měsíčně celodenní workshopy v rámci ŠVP
 • ZŠ Lingua Universál Litoměřice 3x měsíčně tematické workshopy