Tato výstava vzdává hold občanům Litoměřic a Litoměřicka, kteří bojovali ve II. světové válce na všech frontách od Afrického bojiště, Francie, Velké Británie až po SSSR.

Vernisáž výstavy je ve středu 29.9.2021 od 17hod v Knihovně Karla Hynka Máchy v Naučném oddělení.

Výstava potrvá do konce listopadu 2021.

Záměrem je představit jak příběhy jednotlivých vojáků a techniky v historickém kontextu, tak práci dětí z Technického klubu mládeže, sekce plastikových modelářů, které zhotovily přesné modely této vojenské techniky.

Práce dětí je výsledkem celoroční činnosti, kam patří především sběr historických podkladů a pak velmi pečlivá práce na modelech. Celý projekt byl podpořen MŠMT v rámci dotace Podpora talentovaných dětí.