Návštěvní den v technickém  klubu mládeže

  • Ve středu 13. 9. 2017
  • prostory TKM Sovova 2, Litoměřice
  • 1. patro ZŠ Lingua Universal
  • 16:00 – 19:00 hodin

Přijďte se podívat a seznámit s možnostmi technických zájmových aktivit pro děti od 6. do 99. let.

Můžete si vybrat z řady odborných sekcí. Funkční modelářství, plastikové modelářství, stavba hudebních nástrojů, MERKUR, šicí dílna, elektrotechnika a digitální technika, Digitální dílna – 3D tisk a CNC obrábění, laboratoř Jaroslava Heyrovského – fyzikální chemie, robotika LEGO a ARDUINO, ICT – programování a hardware.

Můžete pracovat na společných nebo individuálních projektech, účastnit se na soutěžích nebo si jen tak kutit pro radost.

Lektoři a pracovníci TKM vám podají vyčerpávající informace o možnostech zapojení do jednotlivých aktivit, organizaci schůzek, registraci a ročním poplatku za členství.

https://www.facebook.com/technickyklub.Lt/, Bc. Jiří Rudolf 606645618